tisdag 27 oktober 2020

Rymdstyrelsens generaldirektör får information om att mejl från UFO-Sverige offentliggjorts

 

 "Historielärarföreningen har läst intressanta mejl på myndigheten Rymdstyrelsen

John Doe
 
Tis 2020-10-27 19:26
  •  anna.rathsman@snsa.se
  •  Tipsa SvD;
  •  nyheterna@tv4.se;
  •  svtnyheter;
  •  Tipsa Ekot Sveriges Radio

UFO-Sverige beklagar sig för Rymdstyrelsen om varumärket

 

UFO-Sveriges föreläsare har skrivit ett långt offentligt mejl till myndigheten Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman. Föreläsaren oroar sig för varumärket. Men på Facebook låter föreläsaren annorlunda. Där berättar UFO-Sveriges föreläsare att man inte ska tjäna pengar på UFO-Sverige och att föreläsaren egentligen betalat en massa pengar till UFO-Sverige. Där nämner han inget om att tjäna pengar på varumärket.

Föreläsaren ser även sig själv som varumärke. Sedan diskuterar han varför Historielärarföreningen finns och använder sitt varumärke och där gissar föreläsaren friskt och fel.

Myndigheten Rymdstyrelsen har på flera sidor använt sig av UFO-Sveriges varumärke. Detta är något Justitieombudsmannen vill få in en anmälan om. 

Både uttalandena på Facebook och mejlet till generaldirektören kommer att användas som bevismaterial på hur diffust det är om varumärket får användas för att tjäna pengar eller ej. Dessutom kommer polisen i fall det blir utredning att få utskrifter på hur olika faktureringsadresser och organisationsadresser används för inkomster. HLF hoppas allt gått lagligt till. Även avdragen hos Skatteverket som myndighetspersoner där tolkat helt olika.

Och föga överraskande finner vi i mejlet föreläsaren sänder till generaldirektören även här falska anklagelser mot Historielärarföreningens ordförande som nämns med namn. Det här mejlet kommer att bli huvudbevismaterial i HLF:s försvar. Oj, oj, oj! Detta kommer att bli intressant i hur UFO-Sveriges föreläsare drar in generaldirektören. Undrar om föreläsaren tagit med henne som vittne när han redan berättat för henne sina anklagelser. 

Sin egen vän på Rymdstyrelsen har föreläsaren också tagit med och offentligt mejl är utlämnat av myndigheten. Den vän till föreläsaren som Rathsman från början inte ville berätta om när HLF ville få ut vem som hade en viss befattning på Rymdstyrelsen. Allt finns dokumenterat. Där Rathsman ber om ursäkt. Det innebär väl att HLF hade rätt om vi fick ursäkten?

Vilken härva det blir för polisen att reda ut detta. Välkommen att läsa på vår blogg!


Högskolan i Skövde skrev egen recension om ufo-föredraget de bokat

 

En anställd vid Högskolan i Skövde erkänner för UFO-Sverige i offentliga mejl vid myndigheten. Det var han som anställd som anonymt för läsarna skrev recensionen i tidningen SLA. Recensionen innehöll faktafel som föreläsaren stod för. Tidningen valde snabbt att ta bort den efter att Historielärarföreningen begärt rättelse. HIS anställde väljer att till UFO-Sverige benämna Historielärarföreningen som deras gemensamma vän. Mejlen kommer att användas som bevismaterial. Det är trevligt att HIS bjöd in HLF för att granska UFO-Sveriges föredrag och därefter betraktar HLF som vän till både HIS och UFO-Sverige när uppgiften att källgranska var fullgjord. Det var tydligen något varken publiken eller den vetenskapliga högskolan kunde klara på egen hand. Den anställde vid HIS hänvisar även till Historielärarföreningen när det gäller recensionen av föredraget.


Mejl till Högskolan i Borås om upprättad handling runt uppsatsen om UFO-Sveriges fältundersökare


"Historielärarföreningen önskar få information om upprättad handling runt uppsats om UFO-Sveriges fältundersökare

John Doe
 
Tis 2020-10-27 17:38
  •  malin.utter@hb.se
  •  Åsa Dryselius
 
Historielärarföreningen undrar om det finns någon upprättad handling om inlämnad uppsats på Högskolan i Borås. Inlämningsdatum var måndag 26 oktober 2020. Det gäller uppsatsen skriven av en student om UFO-Sveriges fältundersökare. Vi vill få ut vilken information som är tillgänglig. Är uppsatsen till exempel godkänd och offentlig nu?"
 

Dagens Nyheters journalists mejl till generaldirektör kommer att användas som bevismaterial

 

 "E-postloggar och e-post hos Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen <rymdstyrelsen@snsa.se>
Tis 2020-10-27 13:51
  •  Du
E-post.pdf
1 MB

Hej!

 

Härmed översänder vi begärda handlingar.

(Se bifogad fil).

 

Mvh

 

Registrator

____________________________________________


Rymdstyrelsen
Swedish National Space Agency
Box 4006, SE-171 04 Solna
www.rymdstyrelsen.se

www.rymdstyrelsen.se/en"

 

Dagens Nyheters journalist använder myndigheten Kulturrådet i polisanmälan mot Historielärarföreningen

 

Dagens Nyheters journalist Clas Svahn har 5 oktober 2020 offentliggjort för myndigheten Kulturrådet, att han ska använda samtalet med dess medarbetare i sin polisanmälan mot Historielärarföreningens ordförande som han pekar ut med namn. Clas Svahn ska alltså själv hålla i förhöret med ett vittne. Sedan ska han överlämna materialet till polisen. Svahn uppmanar vittnet att ringa upp honom och berättar att han arbetar som reporter på tidningen Dagens Nyheter. Innan Clas Svahn håller i förhöret med vittnet hos Kulturrådet, som polisen borde hålla i, har Svahn delgett vittnet gärningsbeskrivning och färgat uppfattningen hos vittnet med vad som hänt.

Historielärarföreningen har 27 oktober 2020 fått ut mejlet Svahn offentliggjort för myndigheten Kulturrådet. Om Historielärarföreningen dras in i en polisanmälan mot vår vilja, kommer HLF att lägga fram mejlet som försvar. Om polisen finner att HLF utsatts för brott av någon i mejlet kommer vi att polisanmäla det, om vi tvingas försvara oss.

Svahn har även i offentligt mejl diskuterat vittnet på Kulturrådet med ett annat vittne på Kristinehamns bibliotek. Vittnet på Kristinehamns bibliotek kommer att användas av HLF därför att vittnet skriver att HLF inte försökt stoppa något föredrag, utan i stället frågat om biblioteket tanker stoppa föredraget. Det är en väsentlig skillnad mot vad Svahn påstår. HLF har aldrig stoppat något hobbyföredrag och tänker inte göra det.  Svahn har även diskuterat med vittnet på Kristinehamns bibliotek att någon av dem bör kontakta en politiker i kulturnämnden. Sedan skrivs värderingen ut av en i konversationen att politikern sagt dumma saker. Svahn avsåg alltså att han själv och vittnet på Kristinehamns bibliotek skulle agera i samförstånd.  HLF kommer att åberopa uttalandet om politikern som att Svahn inte tål att någon ens i sin roll som politiker föreslår en ändring i informationstexten, utan att Svahn tar åt sig och kallar det dumma saker. Svahn är överkänslig om någon tycker till om hans föredrag. I annat bevismaterial har Svahn klagat på en politiker i en helt annan kommun som också framfört synpunkter på Svahns föredrag. Svahn har i det fallet överdrivit och kommit med falska anklagelser.

En normalbegåvad försvarsadvokat kommer att juridiskt slakta hur slarvigt och rörigt vittnen används och falska anklagelser spridits till myndigheter och kommuner. HLF kommer därför att lämna in omfattande utdrag från hur personer uttalat sig i mejl från de vittnen Svahn vill använda. För diskussionen Svahn för med vittnena skadar utredningen för Svahns del.

Polisen har redan sagt att HLF ej begått brott. Polisen har också tittat på tidigare material där polisen menat att HLF kan ha utsatts för brott. Av vem berättar HLF inte här. 

HLF kommer om HLF tvingas försvara sig även att be Skatteverket yttra sig om sina utredningar om hobbyverksamhet de gjort om en person. Det materialet kommer vi att överlämna till polisen om vi blir kallade till polisen. Så får polisen se hur avdrag gjorts för resor inför hobbyverksamhet. Samtidigt som bilder publicerats på omfattande alkoholinköp. Vilken person det berör berättar vi inte här. Polisen gör stor skillnad på vanligt arbete och hobbyverksamhet.


"Historielärarföreningen önskar e-postloggar och e-post

Kulturrådet <kulturradet@kulturradet.se>
Tis 2020-10-27 08:34
  •  Du
mejl Clas Svahn_2020_10_05.pdf
403 kB

Hej,

 

Vi har sökt i våra e-postloggar enligt nedan tidsperiod och hittade ett inkommande mail tillhörande clas.svahn@gmail.com:

 

origin_timestamp_utc

sender_address

recipient_status

message_subject

total_bytes

message_id

network_message_id

original_client_ip

directionality

connector_id

delivery_priority

2020-10-05 00:37

clas.svahn@gmail.com

helene.oljons@kulturradet.se##Receive, Pending, Deliver

Från Clas Svahn

235454

<CAAaEKcQ+LwNC0wFNR3dXJRgrRn9c+KjnDzseND6B3Oq9r2jYUw@mail.gmail.com>

66bb0179-168d-4ec2-a413-08d868b60d3f

209.85.219.181

Incoming

Normal

 

Mailet finns bifogat i detta utskick.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Box 27215, 102 53 Stockholm

Besök: Borgvägen 1–5

 

Just nu får vi många frågor relaterade till coronaviruset och covid-19. Läs senaste uppdateringarna på vår webbplats:

 

kulturradet.se

 

Hantering av personuppgifter"