fredag 4 december 2020

UFO-samfundets intervju med Historielärarföreningen

 

"UFO i historieundervisningen

 

En av de tidigt dokumenterade UFO-händelserna.

"Vid skymningstid den 14 april 1561 så fick invånarna i Nuremberg bevittna ett skrämmande spektakel. 

Himlen fylldes av cylinderformade objekt och ur dem kom röda, svarta, brandgula, och blåvita runda skivor och glober. Kors och tuber som såg ut som kanoner dök också upp och dessa började kriga mot varandra." 

Denna händelse finns även avbildad på ett träsnitt från femtonhundratalet av Hans Glaser. 

Enligt vittnena så kom det på slutet in ett svart spjutliknande farkost och gjorde slut på striden. 

Detta är ett omdiskuterat fall. Vissa brukar mena att det var ett meteoritregn som förklaringsmodell, men ögonvittnena från den tiden beskriver något annat.

==========================

Historielärarföreningen (HFL) anser att det finns en stor potential att öka svenska elevers intresse om historiska UFO-händelser runt världen tas med i undervisningen.


Elevernas naturliga frågor om hur de kom hit, dess teknik och till exempel vilka fossilfria bränslen som använts dyker upp omedelbart. 


Några djupsinnigare elever kanske undrar varför UFO kommer till jorden och vilket andligt utbyte vi kan ha. Varför vittnar så många om telepati? Är det något vi kan använda oss av?

HLF vill att UFO ska in i historieundervisningen för att det inte gör nytta i religionskunskap eller psykologi. Då tror eleverna att det rör sig om antingen tro som ej kan bevisas, eller om sinnesrubbning. 


HLF ser fram emot nyfikna och vetgiriga elever och insiktsfullare undervisning som tar vetenskapen framåt. 


Vi i HLF tror att politiker och skolledare har kort väg att få elevernas intresse och vidareutveckling inom ämnet. De har aldrig erbjudits chansen att ha UFO med i historieundervisningen. Inte heller fått prövat detta.


En högstadieskola i Stockholm tackade nej. Malmö universitet tackade nej till att HLF skulle få träffa blivande historielärare. 


Endast rädsla hos skolledare och lärarutbildare står i vägen för att ge elever tillgång för att tillgodose sig vikten av ett betydelsfullt ämne som kan komplettera människans historia, till och med skriva om den.

HLF tror att UFO i historieiundervisningen skulle tilltala de mjukaste elevernas mest nyfikna tankar på vårt innersta väsen, såväl som de tuffaste elevernas teknik och fysikintresse. 


Det här är så nära verkligheten man kan komma. Undervisningen idag fattas en bit av verklighet. 

En sådan skola där eleverna blir onödigt indoktrinerade vill vi inte ha.


HLF har varit i kontakt med politiker i olika partier i utbildningsutskottet. De vill ej ta i saken och förstår den inte. 


Vi tror barn och ungdomar är öppnare, har ett öppnare sinne. Ingen frågar om de vill ha UFO i historieundervisningen. 

Tillåt oss testa åtminstone. 


Ansvarig för kursplaner i historia hörde aldrig av sig tillbaka. Medan en gigantisk undersökning om medeltidens varande i historieundervisningen lockade många debattörer och full mediateckning. 


Om man frågade efter elevers intresse om medeltiden eller teknikhistoria om UFO, skulle troligen även ämnet om UFO likväl fånga deras uppmärksamhet såsom historia ifrån gången tid, om de bara fick chansen att närma sig detta ämne på tillbörliga sätt."

 

Källa,Svenska UFO-samfundet november 2020:

 

http://www.ufosamfundet.se/UFO-i-undervisningen-/


UFO-samfundet om ufo-kongresser

 

 "Min dröm vore att få deltaga i betydelsefulla UFO kongresser världen över för att vara en representant för Sverige inom detta område, men vägen dit består av många "rätta" kontakter och "sociala färdigheter", och skulle ha älskat att ha "praktik" med den ende (er)kände ufologen här i Sverige som är Clas Svahn - allt för att kunna skapa kontakter och se hur dom arbetar på nära håll. 

Dock verkar förutsättningarna för det se mindre bra ut i verkligheten då man måste ha en särskild värdegrund för att vara med i gemenskapen i UFO Sverige, och den verkar jag enligt dom inte ha. Så därför får jag helt enkelt skapa själv, med de förutsättningar jag har."

Läs resten av artikeln från citatet ovan på nedanstående länk hos Svenska UFO-samfundet tidig vinter 2020:

http://www.ufosamfundet.se/Ufologer-/

 

Historieundervisning på distans

 

 

På måndag 7 december 2020 inleds fjärrundervisning och distansundervisning i historia för Sveriges gymnasieelever. Det meddelade statsminister Stefan Löfven i en presskonferens på torsdagen 3 december, som gäller de flesta ämnen i skolan.

 

Ufo-arkivet AFU är UFO-Sveriges begravningsbyrå

 

"Pratade också med de efterlevande till Duff Deutgen för att försäkra mig och AFU om att inget av hans ufomaterial kastas nu när hans lägenhet ska rensas och det fick jag löfte om. Jag har också fått mejl från en annan efterlevande till en man som dog i november om att de ska hålla utkik efter sådant som bör bevaras på AFU."

"Men som om det inte räcker med avlidna så talade jag med släktingar till Elis, som jag nämnde i går, och om hans efterlämnade böcker och papper och de var mycket positiva att överlämna allt till AFU. Eftersom vi kommer att åka ned till Mariestad i helgen så passar vi på att hämta det hela då."

Citaten ovan från UFO-Sveriges domän ufo.se torsdag 3 december 2020:

http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=63398


torsdag 3 december 2020

Diskussion om ufo-arkivets verksamhetsberättelse offentliggjord av statliga Armémuseum

 

"From: Håkan Blomqvist

To: Anders Liljegren

Cc: Andreas Ohlsson; Carl-Anton Mattsson; clas.XXXXX@gmail.com; Johan Gustavsson; Ole Braenne; Sven Olov
Svensson; Tobias Lindgren; Leif Åstrand; Thomas Michanek

Subject: Re: Verksamhetsberättelse 2019

Date: den 1 september 2020 16:44:22

Hej,

Imponerande arbete som vanligt Anders. Har bara två synpunkter:

I första stycket står att vi samlar Fortean topics. För mig lite snäv beteckning som endast
redan invigda är bekanta med. Skulle hellre se en lite tydligare beskrivning som t.ex. UFO,
Fortean and paranormal topics.

På sidan 5 ovanför Isaacs bild efter ordet anyone skulle kanske stå - on the AFU website
files.afu.se/Downloads/ - om vi nu skall hänvisa direkt till sidan?

Roligt att läsa vilket enormt arbete som många lagt ner.

Allt gott

Håkan
 

Den mån 31 aug. 2020 kl 17:52 skrev Anders Liljegren <XXXXXXXXX@gmail.com>:

Hej!

Äntligen (!) föreligger en verksamhetsberättelse för 2019 som jag snarast vill
ha ev. utlåtanden och synpunkter på. Helst före onsdag förmiddag.

Jag är huvudansvarig för texten och sedan har Clas gjort en genomgång och en
del rättelser, inkl. att SEK-belopp alltid kompletterats med översättning till
USD.

Läs gärna igenom och kom med synpunkter både på innehåll och språk.
Onsdag planerar jag skicka den vidare till våra revisorer för genomläsning.
Vår nya revisor vill läsa igenom den så att allt stämmer mot redovisade siffror
men hade inget krav på att själv skriva under längst ned i rapporten. Därför
tog jag inte med hans namn längst bak denna gång, till skillnad från förra året.
Om vi är klara att spika rapporten nu på onsdag kanske Clas kan skicka runt en
färgutskrift via Carl-Anton och Håkan och med mig som slutstation? Skönt att
få detta ur världen - sedan är det "bara" att planera ett årsmöte.

Best regards,

Anders Liljegren
Archives for the unexplained (AFU)
Box 11027
60011 Norrköping
Sweden
Web page: www.afu.se
AFU shop page: afushop.hemsida24.se
Mobile: +46 725 XX XX XX
-- 

Håkan Blomqvist

XXXXXXXXXXXXXXXX XX
SE-XXX XX XXXXXXX
Sweden
Mobile: +46 (0)70-XX XX XXX
E-mail: XXXXXXXXX@gmail.com
Blog: http://ufoarchives.blogspot.com/
Website: http://sites.google.com/site/ufologist52/
Archives for the Unexplained (AFU): http://www.afu.info
UFO-Sverige: http://www.ufo.se"

 

Begravdes en utomjording på kyrkogård 1897 ?

 

för 22 timmar sedan — År 1897 ska ortsborna i Aurora i Texas ha hittat liket efter en utomjording och begravt det på en lokal kyrkogård. UFO Hunters försöker lösa ett av de tidigaste .
 
 
Tisdag 8/12, 07:30 - 08:15 H2

"UFO Hunters

Säsong 2 Avsnitt 4: First Contact

 

År 1897 ska ortsborna i Aurora i Texas ha hittat liket efter en utomjording och begravt det på en lokal kyrkogård. UFO Hunters försöker lösa ett av de tidigaste fallen som finns nedtecknade.

Kategori
Deckare / Övernaturligt
Avsnittspremiär
 
2008-11-19"
 
Källa:
https://tv24.se/b/ql0cq0-21j5

UFO-samfundet om UFO-Sveriges självförträfflighet

 

"UFO Sveriges självförträfflighet

 
Kampen om vem som anser sig ha rätten till den korrekta UFO-frågan.


Här belyses den ständiga kampen mellan UFO Sverige och dem som är av annorlunda åsikter i UFO frågan. Den ständigt pågående självgodheten ifrån UFO Sverige, som attackerar oliktänkande på mästrande och nedlåtande sätt, fast dom verkar inom samma område, så anser man sig ha rätten att skriva illa om sina kollegor. 

UFO Sverige ser sig som ofelbara, dom ser sig tyvärr som snobbar med stora egon som ej får ifrågasättas. Beklagligt då man borde samarbeta i denna viktiga fråga istället för att tjafsa och sänka varandra!"

Läs vidare resten av artikeln hos Svenska UFO-samfundet i december 2020:

http://www.ufosamfundet.se/UFO-Sveriges-sjalvfortrafflighet/

Läs UFO-samfundets öppna brev till UFO-Sverige

 

"Öppet brev

Öppet brev till berörda inom UFO Sverige.


Här under denna flik, kommer jag att skriva nu och då om UFO Sverige, både personliga åsikter, men även av vad jag snappat upp ifrån allmänheten, och det kan vara både ris och ros. @-}-- (y)  (n)

Detta är alltså inget illa i sig menat till UFO Sverige, och vill därför förtydliga att jag ser att vi då och då utbyter tankar, arbete och strävan när så behov finnes, alltså ska vi inte vara varandras "fiender" då allas goda intentioner inom ufologin behövs.

Så har alltså inget behov av att hamna mellan "två läger", så att säga, bara för att man kanske inte alltid håller med UFO Sverige. Dom tiderna hoppas jag nu är över."

Läs resten av det öppna brevet hos Svenska UFO-samfundet i december 2020 på följande länk:

http://www.ufosamfundet.se/Oppet-brev-/


Svenska UFO-samfundet jämför UFO-Sverige 1983 med 2020

 

"Clas Svahn-83

Ros till UFO Sverige ang. artikel från- 83.


Eftersom jag belyser både ris och ros av UFO Sverige, så kommer här en artikel som jag ger en ros, skriven av Clas Svahn då som ung journalist. 

Detta artikel är värd en ros, ur den synpunkten att det var fint och gulligt skrivet av Clas, precis så som det ska vara för att iallafall jag ska känna mig nöjd inom detta med UFO-aspekten....

Detta verkar man ha dock ha kommit ifrån i dagens UFO Sverige tyvärr, det fina ödmjuka sättet som fanns då.


====================================="Någonting skrämmer och oroar".

 [Av Clas Svahn.]"

 

Källa, Svenska UFO-samfundet i december 2020 där hela artikeln kan läsas:

http://ufosamfundet.se/Clas-Svahn-83-1/


Svenska UFO-samfundet har byggt en ny hemsida

 

Den framstående tjejen med intresse för kontaktfall om ufo heter Anna Appelvik. Sidan har inga begränsningar för vem som är välkommen eller perspektiv. Det är enbart ett sådant synsätt som kan leda till att ufo-gåtan löses.

Här är den nya hemsidans webbadress för Svenska UFO-samfundet:

http://www.ufosamfundet.se


Skolväska med ufon anses perfekt för skolan

 

för 16 timmar sedan — Quickshop. Stäng. Välj Storlek, ONE. Lägg i varukorg. UFO Skolväska. Mer info · UFO Skolväska. 500 kr.

 

"UFO SKOLVÄSKA

500 kr
StorlekI lager"
 
 "Grå ryggsäck med printade UFO-skepp i en större modell än den klassiska Panda-ryggsäcken. Perfekt för skolan, träning eller utflykter."

Källa:

https://www.minirodini.com/sv-se/ufo-skolvaska-1976011497
 
Bild på skolväskan:
 
https://www.minirodini.com/media/catalog/product/cache/50bcee767c8ba3907fd218804de2a365/1/9/1976011497-1_PID1976011497-1PID.jpg


Astronomer ska chatta med utomjordingar

 

för 25 minuter sedan — Syftet med meddelandet var huvudsakligen att väcka intresse för liv i rymden, men man gjorde även reklam för ett program om ufon på tv-kanalen National 

YouTube-intervju med Robert Powell kunnig om ufo, historia och regeringen

 

01-14-20 Clas Svahn, Files of the Unexplained, UFOs & More. Martin Willis Live Shows · 1:49:53. 01-07-20 ...
för 23 timmar sedan · Överfört av Martin Willis Live Shows

 

"Robert is active with FOIA requests to various government organizations to obtain information on historical cases and is a co-author of a book published in July 2012: UFOs and Government. A Historical Inquiry. Robert currently resides in Austin, Texas."

 

Videon har adressen:

https://www.youtube.com/watch?v=J7RVlsXn_44

 

FOIA LOG Fiscal Year 2018 1. Oct 2017 - 30 Sep 2018 - Defense ...

Identification Program that describes alleged UFO sightings in the ... The Pentagon's Mysterious UFO Program" and "2 ... FOIA-00119-2018 Powell, Robert.
UFOs and Government: A Historical Inquiry [Michael Swords, Robert Powell, Clas Svahn, Vicente-Juan Ballester Olmos, Bill Chalker, Barry Greenwood, Richard ..

 


 

12-01-20 Robert Powell, The Truth About UFOs: A Scientific Perspective

1 385 visningar
Spelades upp live den 1 dec. 2020
 
 

Elev på dold folkhögskola intervjuade expert på UFO-Sveriges vidskepliga ideologi

 

"Strax efter 13 blev jag uppringd av en elev på en folkhögskola i Göteborgstrakten som ville intervjua mig om UFO-Sverige. Intervjun var avtalad sedan tidigare och det blev ett bra samtal även om en del av frågorna inte direkt hade bäring på en förening som vår.

Men så blir det när intervjun är en av många som ska passa ett antal olika föreningar. I vilket fall var eleven intresserad av ämnet och hade en bra och nyfiken inställning till fenomenen."

Citat ovan från UFO-Sveriges domän ufo.se onsdag 2 december 2020:

 http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=63395

 

onsdag 2 december 2020

RAF:s Air Historical Branch används i dispyt om Nick Pope och ufo

 "Finally, in what might be the final straw here, David Clarke provided the following, “In another document from the same period, the head of the Air Historical Branch (RAF) is even more forthright, saying ‘Far from accurately representing the Department's position, he [Pope] has sought to embellish the truth at almost every turn’.”"

Källa för citat och bilddokument ovan, Kevin Randle 30 november 2020:

http://kevinrandle.blogspot.com/2020/11/nick-pope-revisited.html

 

Ufo-arkivets ordförande svarar AFU:s styrelseledamot på statliga Armémuseum om publicering i Dagens Nyheter

 

"From: Clas Svahn 

To: Andreas Ohlsson

Subject: Re: Artikel

Date: den 27 september 2020 15:28:56

Attachments: image001.png

Hej, Andreas!

Kul artikel som jag ska läsa ordentligt i morgon men nu har ägnat igenom för att kolla om
den är ”DN-mässig”. Och det är den inte. Vi har visserligen en del essäer som fyller en
sida men det här är inte riktig ten sådan och dessutom för lång. Som reportage tror jag inte
att den funkar för oss, då behövs det lite tydligare förankringar i nutid.

Så det blir nog svårt. Om du brinner för ämnet och är beredd att skriva om för att anpassa
dig till en dagstidning så ring Björn Wiman com är chef för Kultur. Han nås enklast via
växeln 738 10 00.

Men jag ska läsa den med nöje!

CS
 

On Sun, Sep 27, 2020 at 2:49 PM Andreas Ohlsson <andreas.ohlsson@armemuseum.se>
wrote:

Hej Clas,

Hoppas allt är väl med dig och familjen. Tror du att det finns någon chans att DN
intresserar sig för en artikel som jag bifogar eller är den alldeles för ”off topic”? Jag har
lagt en del research på detta och det är ju en ganska ovanlig historia trots allt.

Hälsning från Thea och Shukrije också,

/Andreas

Andreas Ohlsson
Intendent
Armémuseum
Box 14095, 104 41 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 13
Tel 08 51 95 63 26 Fax 08 662 68 31
andreas.ohlsson@armemuseum.se
www.armemuseum.se
sfhm.se/"

 

"Andreas Ohlsson verkade först inom Stockholms UFO-förening före 1991 då han blev aktiv i UFO-Sverige centralt. Utbildad historiker och var tidigare verksam på tidningen Affärsvärlden som redaktionsassistent. Fungerar från och med riksstämman 1997 som vice ordförande. Medverkar regelbundet i tidningen UFO-Aktuellt och ansvarade fram till i mars 1998 för kontakterna med de nordiska ufo-organisationerna. Har tagit fram ett informationspaket för skolungdom och ansvarade för den internationella ufokonferensen i Göteborg 1996. Var 1997-1998 redaktör för ”UFO-Sverige Nytt” i UFO-Aktuellt."

Källa,UFO-Sveriges hemsida 2 december 2020:

https://www.ufo.se/index.php/fakta/lexikon/1082-ohlsson-andreas-1974


"Svahn är även vice ordförande och internationell samordnare (International director) i Riksorganisationen UFO-Sverige sedan organisationens riksstämma i Halmstad 4 maj 2013, då han valde att lämna ordförandeskapet och Anders Berglund av årsmötet valdes till ny ordförande. Svahn var under åren 1991–2013 ordförande i riksorganisationen. Ordförande i Archives for the unexplained (även känt som Arkivet för UFO-forskning), AFU, i Norrköping." 

Källa, UFO-Sveriges hemsida 2 december 2020:

https://www.ufo.se/index.php/s/1200-svahn-clas-1958


tisdag 1 december 2020

UFO-Sveriges magisteravhandling i historia

 

"Andreas Ohlsson (board member) was born in 1974, Järfälla, near Stockholm. Andreas is a former vice chairman of UFO-Sweden and also former chairman of the local UFO-Sweden group in Stockholm (Stockholms UFO-förening). A regular contributor to UFO-Sweden’s magazine UFO-Aktuellt."

"In 2003, Master thesis in History, “The Ghost rocket sightings in 1946” (Spökraketerna 1946)."

"Andreas now works as a curator at the Army Muséum in Stockholm"

Citat ovan från ufo-arkivet AFU i Norrköping:

http://www.afu.se/afu2/?page_id=253

 

Nedanstående samband mellan UFO-Sverige och Armémuseum som är en del av den statliga myndigheten SFHM:


Utställning. UFO-Expo 27 maj på Armémuseum i Stockholm. Öppettider: 11:30-16:00. Entré: 80 kr för både utställningen och föredragen. Barn under 12 år gratis
UFO-Expo 27 maj på Armémuseum i Stockholm Öppettider: 11:30-16:00 Entré: 80 kr för både utställningen och föredragen Barn under 12 år gratis Familj: 120...
UFO-Expo 27 maj på Armémuseum i Stockholm Öppettider: 11:30-16:00. Entré: 80 kr för både utställningen och föredragen. Barn under 12 år gratis. Familj: 120 ...
10 nov. 2017 — Tisdag 21 november 18:00 Föredrag: Okända inkräktare–svenska försvarets jakt på ufo under kalla kriget. Utställning: Krigsspel – Konsten att ...
27 maj 2017 — Så kan jag summera UFO-Sveriges riksstämma och stora ufoutställning på Armémuseum i Stockholm i dag. Jag återkommer med detaljer men ...
UFO-Expo. Stockholm 27 maj 2017. Välkomna till UFO-Sveriges riksstämma på Armémuseum! Armémuseum ligger på Riddargatan 13, mitt på Östermalm i ...

måndag 30 november 2020

Armémuseum bad UFO-Sveriges vice ordförande ta in artikel i Dagens Nyheter

 

"From: Andreas Ohlsson

To: Clas Svahn

Subject: Artikel

Date: den 27 september 2020 14:49:00

Attachments: Knislund och Knaslund 2020-09-27.docx
image001.png

Hej Clas,

Hoppas allt är väl med dig och familjen. Tror du att det finns någon chans att DN intresserar sig
för en artikel som jag bifogar eller är den alldeles för ”off topic”? Jag har lagt en del research på
detta och det är ju en ganska ovanlig historia trots allt.

Hälsning från Thea och Shukrije också,

/Andreas

Andreas Ohlsson
Intendent
Armémuseum
Box 14095, 104 41 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 13
Tel 08 51 95 63 26 Fax 08 662 68 31
andreas.ohlsson@armemuseum.se
www.armemuseum.se
sfhm.se"

 

Knislund och Knaslund var täcknamn som under beredskapstiden 1939-1945 användes av personal som prövade vaksamheten vid militära förband och ...
26 okt. 2020 — Två män med de fingerade namnen Knislund och Knaslund skulle utföra arbetet. Nyfunna handlingar och avhemligade dokument kastar nytt ...