måndag 30 september 2019

Har skolkommunalrådet Klein kompetens att uttala sig om ufologi?


Ordförande i Förskole- och grundskolenämnden heter Hampe Klein i Österåkers kommun.

25 september 2019 gav han kommunens syn på tredje vägens ufologi:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/osterakers-kommun-forklarar-varfor.html

Historielärarföreningen önskar att kommunstyrelsen tar ställning till om kommunalrådet Klein har kompetensen att uttala sig om tredje vägens ufologi.

Kan Klein urskilja om tredje vägens ufologi är obkjektiv och vetenskaplig då Solskiftesskolan haft föredrag i tio år av en medlem i UFO-Sverige?

Eller kan tredje vägens ufologi bli till propaganda och ett trossystem när det drabbat eleverna via föreläsaren på Solskiftesskolan?

Klein uttalade sig även om att föreläsaren gått genom källkritik och fake news med eleverna.

Men föreläsaren är ju ingen vetenskapsman utan en simpel journalist. Det senaste årtiondet har visat sig i sociala medier, att nästan vem som helst kan göra en journalists gärning.

Eller är journalisten och ufoföreläsaren någon som Klein vet har uppgifter som stämmer?

När SVT ställde in sin intervju om Area 51 med journalisten, så hade någon "glömt" att berätta att stormningen var inställd, så det kom inte en miljon människor utan cirka sextio. Trots att detta borde vara känt av journalisten då han fick frågan att medverka i TV:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/svt-stallde-in-intervju-med-clas-svahn.html

fredag 27 september 2019

Annat högstadium i Österåker fick inga ufoföreläsningar


Historielärarföreningen fick idag fredag 27 september 2019 kontakt med Jonas Bolander. Han är rektor för kommunala Ljusterö skola i Österåkers kommun:

http://www.osteraker.se/subsajter/grundskolor/ljusteroskola/kontakt.4.22f60d6315239c333624182.html

Eleverna på Ljusterö skola går i årskurserna f-9. Rektor Bolander säger att han inte fått något erbjudande om föreläsningar angående ufo eller konspirationsteorier såsom hållits på den kommunala Solskiftesskolan i samma kommun under tio år. Om förslaget skulle komma upp vill rektor Bolander att det ska vara väl förankrat bland skolans lärare. Han undrar också om något sådant ingår i kursplanerna.

Enligt Bolander skulle ett beslut om ufoföreläsare underlättas om någon lärare på skolan kände föreläsaren. Innan föreläsningen godkänns skulle slutligen priset vara avgörande.

Bolander kan idag inte uttala sig om eller ta ställning till om föreläsningar om ufo eller konspirationsteorier skulle godkännas. Det har inte så vitt han minns kommit någon sådan förfrågan och aldrig hållits någon föreläsning om ufo på Ljusterö skola.

Bolander har fått redogjort för sig vad tredje vägens ufologi som Solskiftesskolans ufoföreläsare företräder står för, genom Förskole- och grundskolenämndens ordförande Hampe Kleins officiella uttalande:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/osterakers-kommun-forklarar-varfor.html

Historielärarföreningen svarade även på Bolanders frågor om bevis i ufofrågan och desinformation.

Jonas Bolander har godkänt att hans tankar ovan publiceras på Historielärarföreningens blogg.


Historielärarföreningen ställer sig en fråga. Om nu Solskiftesskolans ufoföreläsningar varit framgångsrika och inget haft att dölja, varför har inga andra skolor i kommunen velat eller erbjudits anlita samma ufoföreläsare från UFO-Sverige?

onsdag 25 september 2019

Undersökning om ufoföreläsningar och konspirationsteorier på Solskiftesskolan


Historielärarföreningen inbjuder härmed lärare på Solskiftesskolan i Åkersberga att delta i en undersökning om vad ni tycker om föreläsningarna som UFO-Sveriges vice ordförande Clas Svahn genomfört om ufo och konspirationsteorier på er skola.

Historielärarföreningen har 25 september 2019 mottagit Österåker kommuns officiella svar på varför Solskiftesskolan anlitat föreläsaren om ufo och konspirationsteorier. Eftersom Hampe Klein som är ordförande i Förskole- och grundskolenämnden hävdar att allt gått rätt till, är den didaktiska frågan utredd och Historielärarföreningen får anta att det inte finns något att dölja. Lärarna på Solskiftesskolan kan själva se om hans svar stämmer då handlingen är offentlig och återfinns på en av länkarna nedan.

Det saknas i Kleins svar uppgifter om vad föreläsningarna kostat. Enligt Anders Wedin på förvaltningen är det i så fall en kostnad som godkänts av rektor. Därför önskar Historielärarföreningen redovisning av rektor Maria Dernell om kostnaderna.

Tidningen Mitt i södra Roslagen har redan ställt flera frågor till Historielärarföreningen om Solskiftesskolans ufoföreläsningar.

Med denna bakgrund återstår en sak. Solskiftesskolan är ovanlig genom att den under de senaste tio åren genomfört ett större antal föreläsningar om ufo och konspirationsteorier än andra skolor i Sverige. Det verkar inte finnas någon ljud- eller videoupptagning av föreläsningarna, så det går inte att kritiskt granska vad som sagts i föreläsningarna.

Historielärarföreningen vet inte vilka av lärarna som medverkade. Därför får samtliga lärare vars ett mejl om undersökningen. Det behövs för att vi i förhand inte vet svarsfrekvensen. Du som lärare erbjuds möjlighet att svara på vad du tycker om föreläsningarna om konspirationsteorier och speciellt om ufo. Det är ställt som en öppen fråga för att studieområdet är nytt och man inte vet så mycket om hur lärare uppfattar att frågor om ufo fungerar i skolan.

Lärarna deltar frivilligt. Ingen tvingas. Du som lärare har meddelarfrihet. Du kan svara med din kommunala e-postadress eller sända ett anonymt mejl till Historielärarföreningen. För att andra skolor och utbildare ska kunna se era svar kommer de att publiceras här på Historielärarföreningens blogg.


Nedan är några länkar om vad som lett fram till undersökningen:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/text-om-konspirationsteorier-togs-bort.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/forstelarare-ordnade-undervisning-om-ufo.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/osterakers-kommun-forklarar-varfor.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/arskurserna-6-7-8-och-9-fick.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/ordforande-i-skolnamnd-ska-svara-om.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/kommun-la-ut-om-konspirationsteorier-pa.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/mejl-om-ufo-mottaget-av-skolnamnd.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/osterakers-omtalade-arvoden-kunde-ha.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/konspirationsteoriforelasare-uttalar.html


Österåkers kommun förklarar varför Solskiftesskolan anlitat ufoföreläsare

 
"Hampe Klein <hampe.klein@politik.osteraker.se>
Ons 2019-09-25 06:58
  • John Doe
Ser i bloggen att oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand istället för att svara på er fråga för fram en egen konspirationsteori.


Men nu till svaret på er fråga om Solskiftesskolan. 


Min uppfattning är att det handlar om undervisningssområdet källkritik.

Solskiftesskolan har anlitat en föreläsare som är engagerad i Ufo-världen med det som kallas "Den tredje vägen", den så kallade tredje vägens ufologi som säger att UFO-Sverige ska arbeta objektivt och utan förutfattade meningar när det gäller ufofrågan, "inte skeptiskt förnekande men inte heller okritiskt troende".
 
Men, i huvudsak gäller det källkritik och Fake News, som föreläsningen handlar om.


Min uppfattning är att lärare och rektor har planerat och genomfört arbetsområdet i linje med uppdraget.

Med vänlig hälsning

Hampe Klein (M)
Ordförande Förskole- och grundskolenämnden
Österåkers kommun"
 

tisdag 24 september 2019

Österåkers omtalade arvoden kunde ha gått till skolan


Historielärarföreningen fick idag mejl från oppositionsrådet i Österåkers kommun angående följande fråga om grundskolan i Åkersberga i ämnesrubriken nedan i fet stil:

Lägg pengarna på konspirationsteorier i stället som Solskiftesskolan gjort


Ann-Christine Furustrand <ann-christine.furustrand@osteraker.se>

Tis 2019-09-24 15:06
  • Du
Tack, men frågan är betydligt mer allvarlig än så. 
Skattemedel skall hanteras med respekt och är därför omgärdat med olika regler. 
Hanteringen av skattemedel skall kunna granskas. Därför skall beslut fattas
Och protokollföras om någon person skall få ut arvoden/ersättning , och
Några beslut finns inte. 

Fram till idag har detta kostat skattebetalarna minst en miljon , därtill tillkommer
Sociala avgifter och annat. Pengar som hade kunnat gå till något bättre, som till skolan.

Därför anser jag att felen skall rättas till och arvoden betala tillbaka.


Mvh

Ann-Christine Furustrand (S) 
Kommunalråd i opposition 
i Österåkers kommun
0708 26 33 96


Konspirationsteoriföreläsare uttalar sig om beställning från Solskiftesskolan


"Pratade förresten med Marie på Solskiftesskolan som hade beställt ett föredrag av mig lite senare i höst och hon berättade om en underlig typ som hade ringt till både henne, en kollega och rektorn för att prata om mig och, ja, gud vet vad. Hon och de övriga hade inte fattat vad karln var ute efter.

Det var inte svårt att förstå att det var Thomas på den påhittade Historielärarnas förening som åter hade följt mig i spåren. Det är bara att inse att killen är en stalker som verkar ha en hel del problem med sig själv. Lite dystert förstås men mest synd om honom själv."


Citat ovan från Clas Svahns ufoblogg måndag 23 september 2019:
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=57745
Läs om bakgrunden och vad som hänt på Solskiftesskolan i Åkersberga i Österåkers kommun här:
https://historielararna.blogspot.com/2019/09/ordforande-i-skolnamnd-ska-svara-om.html


måndag 23 september 2019

Ordförande i skolnämnd ska svara om ufoföreläsare


Anders Wedin är verksamhetschef för utbildningen i de kommunala skolorna i Österåker:

http://www.osteraker.se/forskolaskola/grundskola/lovochledigheter.4.71fcf4251429dfd2f5c1c5.html

Måndag 23 september 2019 avslöjar Anders Wedin för Historielärarföreningen att ärendet om Solskiftesskolans ufoföreläsare Clas Svahn från UFO-Sverige ska utredas. Han pekar på att frågan engagerat flera i aktuell skolnämnd. Wedin tillägger att kommunen arbetar snabbt med frågan.


Solskiftesskolans ledning har att svara på omständigheterna och helst om kostnaderna såväl:

http://www.osteraker.se/subsajter/grundskolor/solskiftesskolan/kontakt.4.2a9bbe92160d7ec508817636.html


Därefter ska Hampe Klein ge Österåkers kommuns officiella svar till Historielärarföreningen. Klein är moderat politiker i kommunstyrelsen samt ordförande i förskole- och grundskolenämnen:

https://osteraker.tromanpublik.se/viewPerson.jsf?id=313


Läs mer om turerna runt Solskiftesskolan i Åkersberga och ufoföreläsningarna på följande länkar hos Historielärarföreningen:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/text-om-konspirationsteorier-togs-bort.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/forstelarare-ordnade-undervisning-om-ufo.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/kommun-la-ut-om-konspirationsteorier-pa.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/mejl-om-ufo-mottaget-av-skolnamnd.html

söndag 22 september 2019

Årskurserna 6, 7, 8 och 9 fick föreläsningar om ufo


"jag drog iväg till Solskiftesskolan där jag skulle avsluta elevernas temavecka om rymden med ett par föredrag om ufo. Omkring 300 elever från årskurserna 6 till och med 9 lyssnade i två omgångar. På bilden ovan ser ni några frågvisa tjejer som stannade kvar och frågade om sådant som de funderat över.


Jag berättade lite om min egen bakgrund och hur vi inom UFO-Sverige jobbar och sedan drog jag en massa exempel på intressanta ufoobservationer."
Källa, Clas Svahns ufoblogg 22 februari 2008:
Läs mer om detta här:

Kommun informerade om konspirationsteorier på hemsidan

Solskiftesskolan ... 18/12 kl 12:30 får vi besök av journalisten (DN) Clas Svahn som kommer att föreläsa om konspirationsteorier för alla elever i årskurs 9.

Cashad källa från Googles sökträff ovan på länken nedan:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dxS7YvuCSS0J:www.osteraker.se/subsajter/grundskolor/solskiftesskolan/klasserochfritidshem/9c/klass9cbloggar/9csblogg/forelasningforarskurs9.5.7cceb550167932ea220120b.html+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=seUFO-Sveriges vice ordförande Clas Svahn betraktar Solskiftesskolan som sin favoritskola:

"I dag var det dags att hålla föredrag på min favoritskolan, Solskiftesskolan i Åkersberga, igen. Det har blivit några stycken nu (fem fr att vara exakt), oftast för åttorna och niorna"

Källa, Clas Svahns blogg 24/3 2017:
https://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=44010


Läs mer om föreläsningarna här:

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/text-om-konspirationsteorier-togs-bort.html

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/forstelarare-ordnade-undervisning-om-ufo.html

Fråga om ufo mottagen av skolnämnd


Varför bokar Solskiftesskolan föreläsare om ufo och konspirationsteorier?

FGN <fgn@osteraker.se>

Lör 2019-09-21 20:50
  • Du
Tack för ditt mejl!
Förskole- och grundskolenämnden har mottagit meddelandet.

lördag 21 september 2019

Humanisterna om ufo i historiedidaktik


Frågor om ufo i historieundervisningen
Ons 2019-09-11 14:31


  •  skola@humanisterna.se


  •  ordf@humanisterna.se


  •  kansli@humanisterna.se
Vi på Historielärarföreningen vore tacksamma att få Humanisternas syn på två frågor som kan publiceras på vår blogg:


  1. Anser Humanisterna att militära ufo-incidenter är något som borde få plats i skolans historieundervisning? Varför eller varför inte?
  2. Anser Humanisterna att ufo är en trosfråga eller en faktafråga som kan bevisas eller motbevisas?

UFO och Humanisterna

Erik von Stedingk <stedingk@gmail.com>

Tor 2019-09-19 16:05


  •  historielararforeningen@outlook.com


  •  Anna Bergström
Hej!
Ledsen att svaret har dröjt. Vi hade lite strul angående hur vi hanterar vår skola@-adress. 
Så här svarar vi:

1. Nej. Därför att bevisläget inte tillåter det. 

2. Givet bevisläget idag så är det en trosfråga. 

Vänligen,
Erik

--
****************************************
Erik von Stedingk - stedingk@gmail.com
0735 11 29 00 - 08 739 86 87

fredag 20 september 2019

Text om konspirationsteorier togs bort och kom tillbaka


"Har mejlat med en amerikansk poddare som vill ha med mig i timslång sändning i oktober och dessutom blivit bokad av Solskiftesskolan i Åkersberga gen för ännu ett föredrag om konspirationsteorier och fejkade nyheter för det här årets nior. Vet inte riktigt vilken gång i ordning det blir den här gången men det är alltid roligt att få chansen att komma dit. Eleverna är nyfikna och väluppfostrade och även om frågorna ibland kan bli tuffa är det skoj att prata inför dem."

Citat ovan från vice ordförande i UFO-Sverige Clas Svahns blogg torsdag 19 september 2019:
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=57689

Men Solskiftesskolan säger 20/9 2019 till Historielärarföreningen att de inte bokat in Clas Svahn, utan bara pratat löst om det. I tio år dessförinnan har Solskiftesskolan bokat in Clas Svahn från UFO-Sverige. Solskiftesskolan vet direkt och uppger vem i personalen som brukar ha hand om bokningarna av Svahn.

Vem ljuger? Är föreläsningen inbokad på den kommunala Solskiftesskolan eller inte?

Två timmar efter att Historielärarföreningen hört av sig till Solskiftesskolan om citatet ovan plockades citatet bort från Clas Svahns blogg. Varför? Fyra timmar senare, efter att Historielärarföreningen hört av sig till Solskiftesskolan för att fråga om varför citatet var borta, om föreläsningen verkligen skulle bli av, så sattes citatet tillbaks på Clas Svahns blogg. Varför? Vad hade hänt desemellan och vem hade kommunicerat med varandra?

Det kommer mera senare om reaktionerna på ovanstående citat som under fredag 20 september 2019 både tagits bort och sedan satts tillbaka. Däremellan hände och sades flera intressanta saker.

Solskiftesskolan  påstod 20/9 2019 till historielärarföreningen att skolans ungdomar har så många funderingar om till exempel månlandningen verkligen hände eller inte. Därför behöver Clas Svahn föreläsa för skolans elever om konspirationsteorier.

Men så här skriver Clas Svahn om ett föredrag på Solskiftesskolan:

 "Det var omkring 80 elever och en handfull lärare som lyssnade och efteråt frågade en av lärarna hur många elever det var som tvivlade på månlandningen och bara en räckte upp handen. Men även han erkände att han nog trodde att den ägt rum efter att ha hört på mig."

Citat ovan från Clas Svahns ufoblogg 24 mars 2017:
https://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=44010

Vem ljuger? Bär ett flertal av Solskiftesskolans elever på konspirationsteorin att månlandningen skett eller inte? Så som Clas Svahn redovisat resultatet ovan verkar det inte finnas något behov av föreläsningen, i alla fall inte vad gäller månlandningen.

Solskiftesskolan har tre gånger vädjat till historielärarföreningen att inte skriva någon bloggpost. Men inte kunnat svara på varför det inte ska skrivas. Finns det något att dölja? Om inte, så är det väl inga problem att verksamheten beskrivs? Skolan ville även ha en förklaring i förhand till varför bloggposten skulle skrivas. Det förekom även förslag från skolan om att bloggposten skulle vänta för att skrivas senare. Vilka hinner prata sig samman under den tiden? Är det inte märkligt med en skola som vill att man ska vänta med att skriva om vad som skett och sagts? Inom källkritiken blir ju källorna då vagare heter det.

Konstigt av Solskiftesskolan att inte vilja att någon skriver om konspirationsföreläsningen, när skolan själv vid ett tidigare tillfälle informerat om det på Österåkers kommuns hemsida:

 https://historielararna.blogspot.com/2019/09/kommun-la-ut-om-konspirationsteorier-pa.html

Skolan bad historielärarföreningen att vänta i tre veckor och höra av sig då. Skolan ville inte svara på när föreläsningen var tänkt att ske, men tror om mer än en månad i så fall. Tre personer minst på Solskiftesskolan har kommunicerat med varandra om att historielärarföreningen hört av sig. 

Solskiftesskolan avkräver Historielärarföreningen svar på om den är kritiskt inställd till föreläsningen om konspirationsteorier. Vad spelar det för roll om det inte är en åsiktsfråga? Står det i kursplanerna att det ska undervisas om konspirationsteorier eller inte?

En ansvarig på Solskiftesskolan säger att föreläsningar om konspirationsteorier lämpar sig bäst för årskurs nio. Den ansvarige påstår även att UFO-Sveriges vice ordförande Clas Svahn inte hållit några föredrag om ufo på Solskiftesskolan. Detta motsägs av Clas Svahns blogg 22 februari 2008, där han skriver och visar bilder på hur han föreläst om ufo för 300 av Solskiftesskolans elever i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Vem ljuger då bådas utsagor inte kan vara sanna? Hur kan Clas Svahn inte ha föreläst om ufo, om Solskiftesskolans elever kallar honom för ufomannen i skolbespisningen? Försöker Solskiftesskolan dölja att UFO-Sveriges vice ordförande talat om ufo på skolan? Läs i länkarna härnäst och avgör själv:

https://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=4709


https://csblogg.ufo.se/csblogg3/?m=20080222

https://historielararna.blogspot.com/2019/09/arskurserna-6-7-8-och-9-fick.html

Solskiftesskolan avslöjar för historielärarföreningen att Clas Svahns föreläsningar om konspirationsteorier pågått i flera år. Förklaringen skulle vara att det var en bekant till Clas Svahn som tidigare arbetat på skolan som kom på idén.

Historielärarföreningen frågade Solskiftesskolan om det behövs föreläsningar om konspirationsteorier. Dessa är ju per definition inte sanna eller bevisade och då kan man ju fundera på om skattebetalarna ska betala och uppta lektionstid för det. Finns det inte tillräckligt med historiska ämnen som kan bevisas att undervisa om? Speciellt om nu eleverna inte verkar fundera på om månlandningen var fejk, varför d å anlita någon att föreläsa om det?

Varför behövs en journalist, som dessutom hämtats från just UFO-Sverige, för att öva källkritik med eleverna, när samtliga historielärare redan är utbildade i källkritik? Dessutom har en lärare ofta längre utbildning än en journalist.

Det framgår inte heller om föreläsningen kommer att kosta något.eller har kostat de föregående sex åren. Kanske är det offentlig handling som går att få ut. Något att äta ingick i alla fall:

"de senaste fyra åren och den här gången slumpade det sig så väl att det vankades julbord i matsalen och dit var jag bjuden."

Källa, Clas Svahns ufoblogg 18 december 2019:
https://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=53579

Solskiftesskolan har kommit på att den inte behöver svara på frågor, om skolan hävdar att den inte bestämt om det ska bli en föreläsning.

Solskiftesskolan trodde att polisen hört av sig och blev nervös.

Solskiftesskolan angav även att eleverna kunde ha frågor om 9/11. Man kan undra om inte skolans egna lärare klarar av att bena ut den konspirationsteorin, utan måste boka in en journalist. I annat fall ligger skolans personal illa till kunskapsmässigt.

Solskiftesskolans bokningar de senaste åren har gått via systemet med förstelärare som ska utveckla skolor. Förstelärarna får mer i lön för uppdraget. Men hur jobbigt är det egentligen för försteläraren och de andra lärarna när den inbjudne journalisten gör hela jobbet under föreläsningen? Se här på bilderna från när Clas Svahn håller i föreläsningar på Solskiftesskolan. Det ser ju lättjefullt ut för lärarna som bara behöver sitta med:

https://csblogg.ufo.se/csblogg3/wp-content/uploads/2018/12/akersberga181218.jpg


https://csblogg.ufo.se/csblogg3/wp-content/uploads/2017/03/solskiftes1703.jpg


Eftersom Clas Svahn även undervisat en klass på Solskiftesskolan om ufo och föreläst tidigare år för hela högstadiet om ufo, finns det en del frågetecken. Var det UFO-Sveriges tredje vägens syn på ufo som dominerade? Förstår eleverna vad den innebär? Var det journalistens personliga syn på ufo som framträdde där han brukar hävda att det inte finns några bevis för ufo någonstans i världen? Är det i så fall sant? Har lärarna kunskap nog att ingripa i den bevisvärderingen, när de bjudit in honom just för att de själva inte kan tillräckligt mycket om ufo?


Att journalisten undervisat om ufo och föreläst om konspirationsteoier på Solskiftesskolan försvåras av att ämnena kan vara integrerade i SO. Då blandas historiska fakta med trosfrågor i religionsundervisning. Eleverna kan känna sig vilsna om de inte förstår om ufo behandlats som trosfråga av journalisten eller bevisfråga eller bådadera på en och samma gång. Skedde föreläsningen och undervisningen under historielektionen eller religionskunskapslektionen eller buntades det ihop i SO? Det är ingen bagatellfråga.


Historielärarföreningen samtycker till att denna bloggpost får användas av Solskiftesskolan i källkritiskt syfte. Kanske kan den läsas av eleverna inför Clas Svahns nästa besök, så att eleverna förstår hur skolan tänkt. Det skulle till och med kunna tolkas som brist på källkritik om eleverna inte får läsa denna bloggpost innan de får nästa föreläsning i ämnet.

En enkel historiedidaktisk fråga är:

Om nu Clas Svahn påstår att det inte finns några bevis för att utomjordingar kommit till Jorden, varför ska då Clas Svahn komma till Solskiftesskolan år efter år för att berätta det. Det kan ju lärarna framföra på en minut till sina elever.

Skolledningen har fått ta del av denna bloggpost, men har ännu inte återkommit. Ska det tolkas som att beskrivningen i bloggposten av vad som skett är korrekt återgiven?