fredag 18 oktober 2019

Historielärare om ufo i sin undervisning


Historielärarföreningen har i oktober 2019 fått ett samtal med en förstelärare som undervisar i historia.

Försteläraren vågar inte gå ut med sitt namn, skola eller stad. På så vis förstör försteläraren delvis texten nedan eftersom personen inte står för sin undervisning. Undervisningen saknar då transparens. Något som är märkligt eftersom en förstelärare får extra betalt av skattepengar. Försteläraren uppvisar beröringsskräck för att förknippas med ufo i sin undervisning trots att lektionstid för någon elev ägnats åt just det. Försteläraren kan av dessa skäl inte anses vara någon pedagogisk förebild. Försteläraren kan vara rädd för rektorns reaktioner om uppgifterna kommit ut. Det fria skolvalet och sökande kan spela in.

Skolan har även varit i blåsväder i närtid, vilket kan förklara en del av rädslan. Innan texten ens hade publicerats visade försteläraren att den inte vågade vara med och använde efter textens publicering ett aggressivt bemötande. Läsarna kan därför inte sätta in texten i rätt sammanhang med vem försteläraren och skolan är och försteläraren har försvårat för framtida studier att dra slutsatser. Och för andra lärare som vill undervisa källkritiskt om ufo i historia utan att skämmas. Det aggressiva beteendet och motståndet är lätt att se igenom, medan försteläraren verkar tro att den lurat på Historielärarföreningen att utbrottet handlat om saklighet.

Personen arbetar i en kommunal gymnasieskola någonstans i Sverige. Inom källkritik i historia i årskurs 2 händer det att ufo kommer upp som konspirationsteori. Någon elev har valt att fördjupa sig i konspirationsteorin om Area 51 i USA.

Försteläraren säger att det inte alltid är de bästa källorna som är relevanta, utan låter eleverna studera även dåliga källor. I fallet med ufo har det hänt att eleven fått fram dokument som kan styrka trovärdigheten om ufo. Det viktiga är inte att få svar på sanningsfrågan, utan träna eleverna i källkritik av olika slag.

Att källkritik handlat om konspirationsteorier och ufo beror på att eleverna finner det spännande. Försteläraren har valt ut att exemplifiera med konspirationsteorier som haft historisk påverkan på människor både förr och i nutid.

Försteläraren bedömer att källkritiska övningar om konspirationsteorier och ufo lämpar sig först i årskurs 2 och än bättre i årskurs 3. I årskurs 1 är de för unga för resonemangen eller att söka sådan information källkritiskt.

Det diskuterades även mellan Historielärarföreningen och försteläraren, att källkritikövningar om konspirationsteorier ökat i historieundervisning runt om i Sverige de senaste tio åren.

Det finns uppgifter om ufo som elever tar fram som kan ha högre eller lägre kvalitet. Tyvärr får ingen annan elev se det material om ufo som eleven tagit fram eftersom det är en inlämningsuppgift.

Försteläraren har vissa förkunskaper om ufo och nämner att det finns dokumentärer på TV. Men det märks att försteläraren inte är så kunnig om ufo för att den benämner Area 51 som Area 54 ett flertal gånger.

Läraren ser att det finns en klyfta mellan historielärare som anser att konspirationsteorier inte är kunskap som går att lära ut, och de historielärare som anser att det lämpar sig källkritiskt. Försteläraren nämner också att lärarkandidater fått träna källkritik på konspirationsteorier. Hos försteläraren får studenterna från lärarutbildningen hjälpa försteläraren med hur eleverna ska träna källkritik på konspirationsteorier.

Försteläraren är mycket erfaren och har ett brett kontaktnät upp till lärarutbildningen och känner till en tidigare professor i historia som arbetat med läroplan tillsammans med Skolverket. Personen samarbetar med universitet och har skrivit läromedel. Men tillägger att den inte själv är så insatt just om ufo. Historielärarföreningen bedömer att försteläraren har kunskaper om ufo av normalgraden för historielärare och varken är speciellt intresserad eller ointresserad. Däremot ligger försteläraren bättre till historiedidaktiskt än majoriteten historielärare.

Försteläraren får höra hur Historielärarföreningens förslag till Historielärarnas förening om länkar till kända ufohändelser avslås från att publiceras. Försteläraren reagerar med lätt förvåning.

Försteläraren har inte tänkt så långt som att det skulle kunna gå att bevisa om ufo finns för att platsa i historieämnet. Själva sanningsfrågan intresserar inte. Inte heller vilka konsekvenser det skulle få att ha ufo i historieämnet. I stället reduceras ufo till en liten del bland många konspirationsteorier som endast behandlas källkritiskt. Ingen tanke alls vad eleverna går miste om i historia om ufo utelämnas. Fast försvarligt eftersom försteläraren inte fått utbildning, fortbildning eller stöd i kursplan än om ufo i historia.

Försteläraren ställer många frågor om varför just ufo skulle vara så intressant för Historielärarföreningen, eller i jämförelse med andra konspirationsteorier. Personen ville även ha reda på vilket syftet bakom Historielärarföreningens samtal var.

För försteläraren berättade Historielärarföreningen om reaktionerna som en expert på källkritik som deltagit i de svenska historiedagarna haft. Det gällde expertens sågande av dokumentären om ufohändelsen i Westall i Australien 1966:

https://en.wikipedia.org/wiki/Westall_UFO

Försteläraren lyssnade intresserat på Historielärarföreningens återgivning som publicerades 16 oktober 2013:

http://historielarare.blogspot.com/2013/10/expert-pa-kallkritik-kommenterar-ufo.html


Försteläraren har begärt att få texten i bloggposten skickad till sig. Det har naturligtvis beviljats. Det var inte alldeles lätt att minnas vad som sades i samtalet två dagar senare och eventuella fel eller missuppfattningar saknar därför uppsåt. Försteläraren har också kommit ihåg en del felaktigt. Därför skulle texten färdigställas efter att den sänts till försteläraren.

Men det står faktiskt på Linkedin att försteläraren skriver läromedel och samarbetar med en universitetsinstitution. Försteläraren visste vem den tidigare professorn i historia är som arbetat med läroplaner enligt hans sida som finns kvar på universitetet. Bloggtexten är menad att behandla förstelärarens uppfattningar om ufo påträffat i historieämnet under sin undervisning. Inte att göra reklam för förstelärarens arbetsmetoder om konspirationsteorier, eftersom Historielärarföreningens uppfattning är att konspirationsteorier är att slösa bort elevernas tid i ämnet historia. Det är helt felaktigt som försteläraren påpekar i sitt mejl, att Historielärarföreningen skulle kalla sig Historielärarnas förening. Var står det? Ingenstans. Historielärarföreningen har aldrig påstått till försteläraren att den arbetar inom säkerhetstjänsten. Det var en gissning från försteläraren angående en annan term som kan ha flera uppdragsgivare.

Försteläraren förekommer inte i bloggposten med varken namn, skola, kommun eller län och är därför inte enkelt identifierbar. Försteläraren är anonymiserad.

Försteläraren har begärt att få se och kommentera vad som skrevs. Därför publiceras förstelärarens rättelser av texten ovan här nedan:


"Lör 2019-10-19 08:39


 •  John Doe
Hej:

Först av allt- varför kallar du dig John Doe??? När jag läser din bloggtext ser jag flera felaktiga tolkningar av ett telefonsamtal.
 1. Försteläraren nämner också att lärarkandidater fått träna källkritik på konspirationsteorier. ​Detta vet jag inget om. De har ett tema kring konspirationsteorier på någon lärarutbildning. Hur de arbetar med detta vet jag inte!
 2. Hos försteläraren får studenterna från lärarutbildningen hjälpa försteläraren​Nej, de arbetar inte med detta hos mig. Studenterna får arbeta utifrån vanliga läomedel i historia!! med hur eleverna ska träna källkritik på konspirationsteorier.
 3. Försteläraren säger att det inte alltid är de bästa källorna som är relevanta, utan låter eleverna studera även dåliga källor.​ Utifrån den övning jag har behöver de se på källor som har källkritiska brister- det är själva övningen att kunna upptäcka detta!
 4. I fallet med ufo har det hänt att eleven fått fram dokument som kan styrka trovärdigheten om ufo.​Detta har jag aldrig sagt!!
 5.  konspirationsteorier och ufo beror ​Det handlar INTE om ufo!!!!
 6. Ta bort ufo varje gång du skriver konspirationsteorier och hänvisar till mig!!! Jag sysslar inte med ufo!
 7. Det finns uppgifter om ufo som elever tar fram som kan ha högre eller lägre kvalitet. Tyvärr får ingen annan elev se det material om ufo som eleven tagit fram eftersom det är en inlämningsuppgift.​Helt irrelevant för min övning- TA BORT!
 8. Skrivit kursplan i historia.Ta bort detta.
 9.  Samarbetar med universitet​Jag samarbetar inte med universitetet kring detta eller annat!
 10.  Har skrivit läromedel.Jag har ännu inte skrivit några läromedel
 11. Varken är speciellt intresserad eller ointresserad. Däremot ligger försteläraren bättre till historiedidaktiskt än majoriteten historielärarel!
 12. Försteläraren får höra hur Historielärarföreningens förslag till Historielärarnas förening om länkar till kända ufohändelser avslås från att publiceras. Försteläraren reagerar med lätt förvåning.Så berättade du inte händelsen för mig. Därför ska du ta bort detta. Nu börjar jag förstå varför!
 13. Försteläraren har inte tänkt så långt som att det skulle kunna gå att bevisa om ufo finns för att platsa i historieämnet.​Detta är en ickefråga som inte hör hemma inom historieundervisnignen! Ta bort!
 14. Ta bort förstelärare, försteläraren i historia- Det är jag inte!
​Hela ditt samtal var oärlig- du presenterade dig inte ordentlig. Du berättade inte förrän i slutet vad du egentligen höll på med. Du sa att du arbetade inom säkerhetstjänsten?????? Du använder namnet John Doe- seriöst.
Jag vill inte att du skriver om mig, hänvisar till mig eller tar kontakt med mig igen!
När jag läser det du skrivit så känner jag mig utnyttjad och kränkt. Du har ett så tydligt syfte- du kanske skulle fundera över källkritiken själv."

"Lör 2019-10-19 08:40


 •  John Doe
Föresten- varför kallar du dig Historielärarnas förening? Det finsn en förening med det namnet och det har inget med dig att göra!! Detta är så oärligt och missvisande och här ser man klart vilket syfte du har."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.