fredag 16 oktober 2020

Dagens Nyheters journalist ber studierektor på högskola ringa honom om polisanmälan

 

En journalist på den annars seriösa tidningen Dagens Nyheter, har i oktober 2020 mejlat en studierektor på en högskola två gånger. Journalisten vill att studierektorn i egenskap av myndighetsperson ringer upp honom om en omfattande polisanmälan. Studierektorn blir överrumplad och låter högskolans kommunikatör meddela att hon inte vill bli inblandad i journalistens bråk. 

DN-journalisten har inte förstått att studierektorn och högskolan har inte med hans polisanmälan att göra. Det är inte till studierektorn eller högskolan han ska berätta om den saken. Fel myndighet, fel person, fel kontaktsätt med offentliga mejl. Det här är inte offentliga angelägenheter där namn kan nämnas och gärningsbeskrivning kan ges. Om han vill ha studierektorn som vittne kan han inte berätta för henne i mejlen vad som hänt. Är hon inte vittne har hon ej med polisanmälan att göra. Det går inte ens att driva rättegång om journalisten sänder sina anklagelser så att de blir allmän handling på fel myndighet.

Kommunikatören ber Dagens Nyheters journalist att ta bort bilden på högskolans student som journalisten publicerat. Det vägrar journalisten göra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.