söndag 18 oktober 2020

Journalisten Clas Svahn på Dagens Nyheter polisanmäler Historielärarföreningen

 

Clas Svahn har skrivit tre mejl till myndigheten Högskolan i Borås som blivit allmän handling. Han har till flera olika personer på HB sagt sig arbeta på tidningen Dagens Nyheter och komma från Riksorganisationen UFO-Sverige. Genom att kontakta en myndighet och göra sina tankar allmänt kända har han velat sprida sin uppfattning.

I mejlen berättar Svahn att han håller på med en omfattande polisanmälan mot Historielärarföreningen och namnger dess ordförande.

Historielärarföreningen har rätt att försvara sig mot de falska anklagelser Svahn sänt till myndighetspersoner så att de blivit allmän handling.

Historielärarföreningen har inte begått något brott.

HLF har heller inte något motiv.

Ingen skada har uppstått. HLF har aldrig stoppat Svahns föredrag och har ingen nytta av det. Att vi ställer frågor om hur allmänna medel används och hur bokarna tänker kring ufo-frågor är för att beskriva hur de tänker. 

Av dessa tre skäl förstår vi inte alls varför HLF ska polisanmälas. Vi räknar därför med att helt frias om ärendet går vidare.

HLF har tidigare kontaktat polisen och berättat om anklagelserna mot oss. Polisen har då konstaterat att HLF inte har begått något brott. Vi litar på polisens bedömning och agerar i god tro. Vad polisen exakt har sagt kommer vi att redovisa om vi behöver försvara oss.

Inte ett enda av våra inlägg har stoppats av Googles Blogger eller bedömts vara olämpligt eller olagligt på något vis, även efter att UFO-Sverige kontaktat dem. 

Vi har även bett UFO-Sverige leta efter faktafel hos HLF, men i hela bloggen finns inga.

UFO-Sverige har som ett av sina mål att studera ufo och dess inverkan på samhället. När Historielärarföreningen gör samma sak så vill Svahn polisanmäla HLF. 

Det finns ärende där medlem i UFO-Sverige känner att den utsatts för mobbning och kränkningar av UFO-Sverige som skett helt öppet på Internet.

HLF kan inte och får inte förhindra någon polisanmälan. När vi blir varse om att polisanmälan är inlämnad kommer vi att försvara oss juridiskt. Det innebär att vi i sådant fall kommer att lämna in till polisen omfattande utskrifter och skärmdumpar med material från mejl Svahn sänt, från Facebook, hans blogg och andra källor som han spridit till myndighetspersoner, politiker, skolor och allmänheten. Om polisen då finner att det i detta material finns något som bör prövas, kommer vi att använda materialet för en polisanmälan. 

HLF har redan fått utlåtande om materialet som Svahn skapat med anklagelser mot HLF. Utlåtandet håller vi än så länge för oss själva. Vi kan konstatera att vilken amatör som helst kan bedöma att sådana falska anklagelser som Svahn gjort mot oss i olika forum inte är på sin plats. Det finns därför flera personer som hetsar eller råder oss att polisanmäla för att få det prövat. HLF tycker synd om den polis eller åklagare som skulle behöva sitta och ta del av materialet Svahn ska polisanmäla HLF för och vad HLF har för material mot Svahn. 

Vi räknar med att Svahn redan har förstört sitt fall så mycket att han inte kommer att nå framgång. Så fort en polis eller åklagare får ta del av vad Svahn själv skrivit kommer saken i annan dager. Det blir en röra. Svahn påstår att han har omfattande material. Det har ingen betydelse om HLF inte begått något brott. Och poliser gillar inte att få in omfattande material. De vill ha en kort gärningsbeskrivning med klart fall. Definitivt inte omfattande material om att personer haft diskussioner om ufo och hur pengar används för att berätta om ufo. Därför tror vi att polisen tar emot Svahns material och anmälan för att de är skyldiga att göra det. Därefter blir det genast problem med brottsrubricering och brottsmisstanke eftersom HLF inte har någon kontakt med Svahn, motiv för att begå brott mot Svahn eller har skadat honom på något vis. Att som polis då bena upp vad som hänt är en mardröm där konstapeln önskar att han hade yttre tjänst den dagen.

HLF är medvetet om Clas Svahns taktik att han erhåller mejl som undrar varför HLF ställt frågor. Svahn skriver ut mejlen, sparar dem på disk och ämnar använda dessa personer som vittnen. Det är en del av hans omfattande material. Det betyder inte att HLF begått brott. Det betyder bara att de inte förstod poängen eller att de känt sig osäkra på frågor och vill ha Svahns reaktion. Jämför med när Uppdrag Gransknings Janne Josefsson ställt frågor till en person. Därefter går mejlen varma om vad som sagts och vilka frågor som ställts. För det är Josefsson inte heller någon brottsling. Vi hoppas att Svahn kallar hundra vittnen som inför domstol redogör för HLF:s frågor så att det klart framstår att vittnena inte förstår så mycket om ufo. Det är ju därför de bokat föreläsare. Det ska bli intressant att se en domstol bedöma vilka frågor om ufo som är så elaka att de kan betraktas som brott.

Om det blir rättsprocess mot HLF eller mot Svahn, så kommer HLF att be om medias hjälp i granskning av vad som hänt. Media kommer att se det som ointressanta rättsprocesser om ufo-frågan de anser är ointressant. Med tanke på HLF:s bakgrund sitter vi däremot på en rad hemligheter som media är intresserat av i helt andra frågor som vare sig har med ufo, Clas Svahn eller UFO-Sverige att göra. HLF har hittills avböjt intervjuer. Det kommer vi inte längre att göra. Inför eventuell rättsprocess kommer vi att ösa på uppmärksamheten mot HLF genom en rad avslöjanden som media inte kan motstå. Mediauppmärksamheten hoppas vi spiller över på rättsprocessen.

HLF har även under lång tid tänkt ut annan taktik vi kommer att använda till vårt försvar om vi blir orättvist anklagade. Den fredliga och lagliga taktiken håller vi för oss själva. 

Clas Svahn avgör helt själv vad som händer härnäst. Om vi försvarar oss med en polisanmälan får han skylla sig själv. Vi är inte ute efter bråk och kommer inte att polisanmäla om vi inte själva blir attackerade. Men om vi blir attackerade är vi beredda på rock and roll. HLF kommer antingen att bli ökända eller kända. Vi bryr oss inte om vilket av alternativen det blir. Denna fokusering på oss har vi nytta av. Vi hoppas att UFO-Sverige har samma nytta av granskning av media när fokuset kommer på båda parter, men betvivlar starkt att er organisation kommer att gynnas av det. Den slutsats drar vi eftersom vi sett många hot från er när vi ställt frågor.

Vi välkomnar redan nu att media öppet granskar vad HLF skrivit eller gjort och vad Svahn skrivit för falska anklagelser mot HLF.HLF har inget att dölja.

Emellertid finner vi att Clas Svahn kan ha missförstått HLF och överdrivit mot HLF i frågan om ufo som ju knappast kan vara på liv och död, om det ju nu inte ens existerar några ufon.

Clas Svahn skriver till en myndighetsperson på Högskolan i Borås att HLF vill stoppa honom som journalist på DN. HLF läser inte DN och har ingen kunskap om hur han är som journalist. Även om vi skulle känna till Svahns journalistiska gärning skulle HLF inte vilja stoppa honom. Ty vi har inget att tjäna på det. Vi anser heller inte att vi ska eller kan lägga oss i vem DN har som journalist. Det sköter hans chef. 

Clas Svahn skriver även till en myndighetsperson vid Högskolan i Borås att HLF tidigare förföljt andra journalister. Det har vi aldrig gjort. Vi hoppas att någon inte försöker lura i Svahn detta för att hetsa honom till att polisanmäla HLF, för att det skulle vara kul och underhållande med en rättsprocess. HLF har en bakgrund där vi levt och fortfarande lever väldigt farligt på områden som inte alls har med ufo att göra. Det ingår stora risker i det och är inget man kan välja bort. Självfallet finns det i de arbeten vi utfört många som skulle vilja sätta dit HLF som ren hämnd och därför vill att Svahn ska göra jobbet åt dem. Svahn har tidigare varit inne på och skrivit på Internet att HLF förföljt någon journalist. Svahn har i denna fråga antingen lurats eller missförstått.

Svahn skriver även till Högskolan i Borås att HLF vill stoppa honom som medlem i UFO-Sverige. HLF bryr sig inte om ifall Svahn är medlem i UFO-Sverige eller inte. Det får deras egen riksorganisation ha hand om. 

Svahn har tidigare skrivit att HLF är en parasit med betydelsen att HLF när sig på UFO-Sverige eller Clas Svahn. Sedan påstår Svahn att vi vill stoppa honom. Det går inte ihop. Man kan inte samtidigt ha nytta av att Svahn är frontfigur i UFO-Sverige och samtidigt vilja stoppa honom.

Så här är det i stället för att förklara. HLF vill att det ska finnas så många aktörer som möjligt inom ufo. Även Clas Svahn och UFO-Sverige. Oavsett vilka aktörerna inom ufo är vill vi förstå och förklara hur de tänker. Ju fler som finns desto mer har vi att studera. Vi önskar att Svahn fortsätter inom UFO-Sverige så länge han vill och på DN med sina artiklar som vi inte läser. HLF har heller ingen kontakt alls med Svahn och är ointresserad av honom som person. HLF önskar ingen kontakt med Svahn.

Efter alla falska anklagelser Svahn riktat senaste året mot HLF ber vi naturligtvis inte Svahn om ursäkt. Om Svahn av någon anledning mår dåligt är det inget vi kan hjälpa. Vi beklagar dock om Svahn mår dåligt och det är inget HLF vill medverka till. UFO-Sverige får gärna höra av sig med förslag om hur HLF ska gå tillväga i stället för att göra våra undersökningar utan att någon uppfattar det som tuffa tag. UFO-Sveriges enda förslag hittills är att HLF ska skriva vad HLF själv anser i ufo-frågan och strunta i vad andra tycker. Men HLF är inte intresserat av att studera vad vi själva tycker. Det vet vi redan. Vi vill veta hur andra tycker och tänker.

HLF är inte heller intresserat av vad UFO-Sverige eller Clas Svahn tycker. För oss är Svahn en ointressant person. HLF är intresserat av hur utbildningar, myndigheter, föreningar och andra tänker när de bokar in någon om ufo, oavsett om det är Clas Svahn, UFO-Sverige eller andra ufo-aktörer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.