torsdag 13 februari 2020

Erbjudande till Högskolan i Skövde att lägga alla korten på bordet om ufo-föreläsning


Historielärarföreningen ämnar skicka in härvan runt ufo-föreläsningen på Högskolan i Skövde till UKÄ. För att inte fel personer ska drabbas erbjuds nu Högskolan i Skövde att lägga alla korten på bordet. Det kanske känns bättre för HIS att berätta hur det egentligen gick till, än att UKÄ ska behöva leta i onödan. Det vill säga om HIS gjort allt rätt.

Exempelvis tar Historielärarföreningen gärna emot mejl från HIS om det innehåller följande:

Personal på HIS skrev artikeln i Skaraborgs Allehanda 29 januari 2020:

https://www.sla.se/2020/01/29/stort-intresse-for-ufon/

Det var .... ........ på HIS som skrev artikeln.

Efter att Historielärarföreningen avslöjat fel i artikeln, så tog HIS kontakt med SLA för att ta bort artikeln.

Personen från HIS hade nämligen feltolkat vad Clas Svahn sa om astronauter.

För att inte få en anmälan på oss till UKÄ, valde vi att helt ta bort artikeln.

Vi skrev själva inte under artikeln för att ......?

Som bevis för att vi feltolkat Svahn bifogar vi en länk med ufo-föreläsningen videoinspelad där man klart hör att vi feltolkat Svahn.

Eller så kan HIS sända ett mejl till Historielärarföreningen med exempelvis följande, om så är fallet:

Det var vår anställde med namn ? på HIS som skrev artikeln i SLA. Vi bad att få den borttagen trots att den stämde helt. Detta för att skydda HIS från anmälan till UKÄ.

För att skydda Svahn ville vi inte berätta om det var han som sagt fel om astronauter. Vi inser nu att det är bättre att lägga alla korten på bordet och berätta hur det egentligen gick till. Vi förstår att det inte var så dumt av Historielärarföreningen att varna oss i förväg att presentera någon från UFO-Sverige obetänksamt under ingressen för vårt populärvetenskapliga café som ska vara till för forskare. Om föreläsaren då inte är forskare kan det lätt bli fel.

Tidningen SLA erbjuds av samma anledning, att ingen oskyldig ska drabbas, att lägga korten på bordet. Om SLA önskar och får berätta varför artikeln togs bort och varför samt vem som skrev den. Om SLA av publicistiska skäl inte får kommentera saken ska tidningen givetvis avstå.

UFO-Sveriges vice ordförande Clas Svahn erbjuds också möjligheten att lägga korten på bordet om föreläsningen. Det vi vet hittills är att Clas Svahn inte tagit avstånd från vad som stod i artikeln. Tvärtom rekommenderade han artikeln på sin blogg. Efter att artikeln togs bort kommenterade han inte saken. Svahn är välkommen att mejla Historielärarföreningen om det är något i saken han känner till om han vill berätta.

Exempelvis:

Att Svahn vet vem som skrev artikeln.

Att Svahn vet varför den togs bort och på vems begäran.

Att Svahn blivit feltolkad om astronauterna.

Eller om Svahn blivit rätt tolkad i artikeln och har belägg med källor för sitt uttalande om astronauterna.

Eller att Svahn kanske sagt fel av misstag för att han exempelvis har så mycket att stå i på jobbet och om ufo, och därutöver varje dag tar tid med att skriva ut vad han ätit till middag och lägger ut bilder på middagarna, så han ber alla ha överseende med att ett faktafel infann sig på föreläsningen.

Historielärarföreningen uppmanar därför samtliga tre parter som är inblandade, att mejla hur det egentligen gick till. Skydda inte den som är skyldig utan red ut det som är missförstått eller okänt. Annars blir en anmälan till UKÄ ställd så att den radar upp kända fakta, och UKÄ får leta upp den som gjort fel. Den som är oskyldig dras onödigt in i härvan.

Varför inte släppa hela saken?

Därför att fenomenet med ovetenskapliga föreläsningar om ufo kan sprida sig till andra lärosäten och betalas med skattemedel. Och som härvan ter sig just nu är det saker som inte går ihop och för många som verkar hålla varandra om ryggen.

Om allt däremot gått rätt till och Historielärarföreningen missförstått alla inblandade parter, så skriv och berätta det genom att förklara hur det gått till. Kommer inget svar in från någon av de tre parterna går anmälan iväg till Universitetskanslersämbetet. Inte för att anklaga. Utan för att UKÄ ska utreda och se om något är fel. Sedan får UKÄ stå för anklagelserna.

Ingen av de tre parterna HIS, SLA eller Svahn behöver svara på detta erbjudande. Oskyldiga vinner på att svara. Historielärarföreningen tror inte heller att alla tre parter varit i maskopi med varandra i härvan, för det vore förfärligt och skulle verkligen vara värt att granska för UKÄ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.